Εμφάνιση #
Τίτλος
Συνεδρίαση Κοσμητείας
Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ Ηπείρου
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Ματαίωση εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σ.Δ.Ο.
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπ/πων των μελών ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της σχολής
Ματαίωση εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Κοσμήτορα ΣΔΟ
2η/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ
Ανακήρυξη Υποψήφιου Κοσμήτορα της Σ.Δ.Ο. για τις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου 2017
Ορισμός Κ.Ε.Ε. για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ορισμός Κ.Ε.Ε. για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Πρόεδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής
Μετεγγραφές φοιτητών ακαδ. έτους 2017-2018
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2016-2017
Τροποποίηση-συμπλήρωση απόφασης προκήρυξης εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα στη Σ.Δ.Ο.
1η Συνεδρίαση Κοσμητείας ΣΔΟ
Ανασυγκρότηση Κοσμητείας
Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα της Σ.Δ.Ο.
Εγγραφές επιτυχόντων σε Α.Ε.Ι.
Βάσεις 2017

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049882 - Email: secsdo@teiep.gr