Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

on .

Για την προκήρυξη  εδώ

Αίτηση υποψηφιότητας προέδρου εδώ

Αίτηση υποψηφιότητας αναπλ. προέδρου εδώ

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr