Εμφάνιση #
Τίτλος
Πρόσκληση συνεδρίασης Διεύθυνσης ΣΔΟ
Πρόσκληση συνεδρίασης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για μονιμοποίηση μέλους Ε.Π.
Πρόσκληση Γ.Σ. Σχολής
Aνακοίνωση δικαιολογητικών για το φοιτητικό επίδομα ακαδ. έτους 2014-2015
Πίνακας δικαιούχων & απορριπτέων σίτισης ακαδ. έτους 2014-2015
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Διεύθυνσης Σχολής
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Yποβολή δικαιολογητικών στέγασης για Φοιτ. Εστία Ηγουμενίτσας
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης απώλειας φοιτητικής ιδιότητας
Αιτήσεις θεραπείας για απορριπτέους δωρεάν σίτισης
Πίνακες δικαιούχων σίτισης και απορριπτέων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδ. έτος 2014-2015
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Διακοπή φοίτησης-Επανεγγραφές
Δελτίο τύπου ΥΠΑΙΘ για μεταφορά θέσεων
Διατάξεις ν. 4301/2014 για μεταφορά θέσης στα ΑΕΙ
Ορισμός εκπροσώπου μέλους ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΔΟ
Ορισμός εκπροσώπου φοιτητών στη Διεύθυνση της Σ.Δ.Ο.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049882 - Email: secsdo@teiep.gr