Εμφάνιση #
Τίτλος
Yποβολή δικαιολογητικών στέγασης για Φοιτ. Εστία Ηγουμενίτσας
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης απώλειας φοιτητικής ιδιότητας
Αιτήσεις θεραπείας για απορριπτέους δωρεάν σίτισης
Πίνακες δικαιούχων σίτισης και απορριπτέων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδ. έτος 2014-2015
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Διακοπή φοίτησης-Επανεγγραφές
Δελτίο τύπου ΥΠΑΙΘ για μεταφορά θέσεων
Διατάξεις ν. 4301/2014 για μεταφορά θέσης στα ΑΕΙ
Ορισμός εκπροσώπου μέλους ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΔΟ
Ορισμός εκπροσώπου φοιτητών στη Διεύθυνση της Σ.Δ.Ο.
Υπουργικές αποφάσεις για επιλογή προϊσταμένων
Υπουργικές Αποφάσεις για μεταφορά θέσης (μετεγγραφές)
Έναρξη μαθημάτων
7η Συνεδρίαση της Διεύθυνσης Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Ανακοίνωση για Σίτιση Φοιτητών παλαιών εξαμήνων
Ρύθμιση θεμάτων διαγραφών φοιτητών
Πληροφορίες για εγγραφές στα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου
Εγγραφές των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15
Διάρκεια εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων ακαδ. έτους 2014-2015

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049882 - Email: secsdo@teiep.gr