Εμφάνιση #
Τίτλος
Μετεγγραφές φοιτητών ακαδ. έτους 2017-2018
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2016-2017
Τροποποίηση-συμπλήρωση απόφασης προκήρυξης εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα στη Σ.Δ.Ο.
1η Συνεδρίαση Κοσμητείας ΣΔΟ
Ανασυγκρότηση Κοσμητείας
Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα της Σ.Δ.Ο.
Εγγραφές επιτυχόντων σε Α.Ε.Ι.
Βάσεις 2017
5η Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2017-2018
Νέος Οδηγός Πρακτικής Άσκησης
Εκλογή εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σ.Δ.Ο.
Εκλογή εκπροσώπου φοιτητών στη Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.
Yποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών της HELMERA
YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ) ΑΠΌ ΤΟ ΙΚΥ
Eνημέρωση προπτυχιακών φοιτητών μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας UNIWAY σε περιβάλλον ANDROID και iOS
Τροποποίηση 2ης/2017 συνεδρίασης Διεύθυνσης ΣΔΟ
2η/2017 Συνεδρίαση της Διεύθυνσης Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων ΑΕΙ-Μητρώα εσωτερικών-εξωτερικών μελών

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049882 - Email: secsdo@teiep.gr