Εμφάνιση #
Τίτλος
Συγκρότηση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΔΟ για το ακαδ. έτος 2016-2017
Ανακοίνωση ΥΠΠΕΘ για τις μετεγραφές φοιτητών
Εισακτέοι ακαδ. έτους 2016-2017
Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Ε-Ε για την πλήρωση θέσης Ε.Π. στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ανακήρυξη υποψηφίων, συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής και κατάρτιση εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Αιτήσεις φοιτητών για στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2015-2016
Πρόσκληση συνεδρίασης Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.
Έντυπο αίτησης υποψηφιότητας για εκλογές Προέδρου Τμήματος
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εκλογή εκπ/που φοιτητών στη Δ/νση της Σχολής για το ακαδ. έτος 2016-2017
Διαδικασία χορήγησης φοιτητικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016
Υποτροφίες Γαλλικής Κυβέρνησης
Προκήρυξη υποτροφιών Εσθονίας για Έλληνες επιστήμονες
Υποτροφίες χωρών αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους
Εισακτέοι για το ακαδ. έτος 2016-2017 ανά Ίδρυμα και Τμήμα ΑΕΙ
Εγκύκλιος Νέου Μισθολογίου
Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης ΣΔΟ
Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Διεύθυνσης ΣΔΟ
Πράξη συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή Σ.Δ.Ο.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049882 - Email: secsdo@teiep.gr