Εμφάνιση #
Τίτλος
Εκλογή εκπ/που φοιτητών στη Δ/νση της Σχολής για το ακαδ. έτος 2016-2017
Διαδικασία χορήγησης φοιτητικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016
Υποτροφίες Γαλλικής Κυβέρνησης
Προκήρυξη υποτροφιών Εσθονίας για Έλληνες επιστήμονες
Υποτροφίες χωρών αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους
Εισακτέοι για το ακαδ. έτος 2016-2017 ανά Ίδρυμα και Τμήμα ΑΕΙ
Εγκύκλιος Νέου Μισθολογίου
Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης ΣΔΟ
Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Διεύθυνσης ΣΔΟ
Πράξη συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή Σ.Δ.Ο.
Συγκρότηση Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.
Εγκύκλιος για μετεγγραφές ακαδ. έτους 2015-2016
Υπουργικές Αποφάσεις Μετεγγραφών
Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Διαπίστωση εκλεγέντος Προέδρου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρόκληση 8ης Συνεδρίασης Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.
Εκλογή εκπροσώπου φοιτητών στη Διεύθυνση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Ανακήρυξη υποψηφίων, συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049882 - Email: secsdo@teiep.gr