Εμφάνιση #
Τίτλος
Υπουργικές Αποφάσεις Μετεγγραφών
Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Διαπίστωση εκλεγέντος Προέδρου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρόκληση 8ης Συνεδρίασης Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.
Εκλογή εκπροσώπου φοιτητών στη Διεύθυνση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Ανακήρυξη υποψηφίων, συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκλογή εκπροσώπου μέλους ΕΤΕΠ στη Γ.Σ. της Σ.Δ.Ο.
Ημερολόγιο διδακτικού έτους 2015-2016
Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών σίτισης παλαιών εξαμήνων
Ηλεκτρονική προεγγραφή (Είσοδος στο σύστημα)
Εγγραφές νεοεισερχομένων για το ακαδ. έτος 2015-2016
Διατάξεις του νόμου 4332/2015 για μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Λογιστικής & Χρημ/κής
Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Ε.Ε.
Διατάξεις του νόμου 4327/14-5-2015 που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Μεταφορά θέσεων εισαγωγής ΑΕΙ, Επανεγγραφή φοιτητών, θητεία οργάνων, εξεταστική)
Πρόσκληση συνεδρίασης Διεύθυνσης ΣΔΟ
Πρόσκληση συνεδρίασης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για μονιμοποίηση μέλους Ε.Π.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049882 - Email: secsdo@teiep.gr