Εμφάνιση #
Τίτλος
Συγκρότηση Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.
Εγκύκλιος για μετεγγραφές ακαδ. έτους 2015-2016
Υπουργικές Αποφάσεις Μετεγγραφών
Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Διαπίστωση εκλεγέντος Προέδρου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρόκληση 8ης Συνεδρίασης Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.
Εκλογή εκπροσώπου φοιτητών στη Διεύθυνση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Ανακήρυξη υποψηφίων, συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκλογή εκπροσώπου μέλους ΕΤΕΠ στη Γ.Σ. της Σ.Δ.Ο.
Ημερολόγιο διδακτικού έτους 2015-2016
Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών σίτισης παλαιών εξαμήνων
Ηλεκτρονική προεγγραφή (Είσοδος στο σύστημα)
Εγγραφές νεοεισερχομένων για το ακαδ. έτος 2015-2016
Διατάξεις του νόμου 4332/2015 για μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Λογιστικής & Χρημ/κής
Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Ε.Ε.
Διατάξεις του νόμου 4327/14-5-2015 που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Μεταφορά θέσεων εισαγωγής ΑΕΙ, Επανεγγραφή φοιτητών, θητεία οργάνων, εξεταστική)

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049882 - Email: secsdo@teiep.gr