Εμφάνιση #
Τίτλος
Πρόσκληση Γ.Σ. Σχολής
Aνακοίνωση δικαιολογητικών για το φοιτητικό επίδομα ακαδ. έτους 2014-2015
Πίνακας δικαιούχων & απορριπτέων σίτισης ακαδ. έτους 2014-2015
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Διεύθυνσης Σχολής
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Yποβολή δικαιολογητικών στέγασης για Φοιτ. Εστία Ηγουμενίτσας
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης απώλειας φοιτητικής ιδιότητας
Αιτήσεις θεραπείας για απορριπτέους δωρεάν σίτισης
Πίνακες δικαιούχων σίτισης και απορριπτέων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδ. έτος 2014-2015
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Διακοπή φοίτησης-Επανεγγραφές
Δελτίο τύπου ΥΠΑΙΘ για μεταφορά θέσεων
Διατάξεις ν. 4301/2014 για μεταφορά θέσης στα ΑΕΙ
Ορισμός εκπροσώπου μέλους ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΔΟ
Ορισμός εκπροσώπου φοιτητών στη Διεύθυνση της Σ.Δ.Ο.
Υπουργικές αποφάσεις για επιλογή προϊσταμένων
Υπουργικές Αποφάσεις για μεταφορά θέσης (μετεγγραφές)

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049882 - Email: secsdo@teiep.gr