Εισακτέοι ακαδ. έτους 2016-2017

on .

Οι εισακτέοι σπουδαστές/σπουδάστριες στα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,  ανέρχονται στους τετρακόσιους εξήντα οκτώ (468). 

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr