Συνεδρίαση Κοσμητείας (1η/2018)

on .

1η /2018 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,  17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας στην Ηγουμενίτσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση του κ. Αρνή Νικόλαου, μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, για χορήγηση ειδικής επιστημονικής άδειας.
  2. Αίτηση της κας Τριάρχη Ειρήνης, μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, για χορήγηση ειδικής επιστημονικής άδειας.
  3. Αίτημα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών για διάθεση μέλους Δ.Ε.Π. της Σ.Δ.Ο., για διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr