Εμφάνιση #
Τίτλος
Ηλεκτρονική προεγγραφή (Είσοδος στο σύστημα)
Εγγραφές νεοεισερχομένων για το ακαδ. έτος 2015-2016
Διατάξεις του νόμου 4332/2015 για μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Λογιστικής & Χρημ/κής
Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Ε.Ε.
Διατάξεις του νόμου 4327/14-5-2015 που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Μεταφορά θέσεων εισαγωγής ΑΕΙ, Επανεγγραφή φοιτητών, θητεία οργάνων, εξεταστική)
Πρόσκληση συνεδρίασης Διεύθυνσης ΣΔΟ
Πρόσκληση συνεδρίασης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για μονιμοποίηση μέλους Ε.Π.
Πρόσκληση Γ.Σ. Σχολής
Aνακοίνωση δικαιολογητικών για το φοιτητικό επίδομα ακαδ. έτους 2014-2015
Πίνακας δικαιούχων & απορριπτέων σίτισης ακαδ. έτους 2014-2015
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Διεύθυνσης Σχολής
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Yποβολή δικαιολογητικών στέγασης για Φοιτ. Εστία Ηγουμενίτσας
Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης απώλειας φοιτητικής ιδιότητας
Αιτήσεις θεραπείας για απορριπτέους δωρεάν σίτισης

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr