Εμφάνιση #
Τίτλος
Πίνακες δικαιούχων σίτισης και απορριπτέων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδ. έτος 2014-2015
Πρόσκληση συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Διακοπή φοίτησης-Επανεγγραφές
Δελτίο τύπου ΥΠΑΙΘ για μεταφορά θέσεων
Διατάξεις ν. 4301/2014 για μεταφορά θέσης στα ΑΕΙ
Ορισμός εκπροσώπου μέλους ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΔΟ
Ορισμός εκπροσώπου φοιτητών στη Διεύθυνση της Σ.Δ.Ο.
Υπουργικές αποφάσεις για επιλογή προϊσταμένων
Υπουργικές Αποφάσεις για μεταφορά θέσης (μετεγγραφές)
Έναρξη μαθημάτων
7η Συνεδρίαση της Διεύθυνσης Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Ανακοίνωση για Σίτιση Φοιτητών παλαιών εξαμήνων
Ρύθμιση θεμάτων διαγραφών φοιτητών
Πληροφορίες για εγγραφές στα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου
Εγγραφές των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15
Διάρκεια εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων ακαδ. έτους 2014-2015
Ορισμός Προέδρου Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λειτουργία φοιτητικού εστιατορίου
Εγγραφές επιτυχόντων
Προκήρυξη μιας θέσης Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr