Εμφάνιση #
Τίτλος
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπ/πων των μελών ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της σχολής
Ματαίωση εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Κοσμήτορα ΣΔΟ
2η/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ
Ανακήρυξη Υποψήφιου Κοσμήτορα της Σ.Δ.Ο. για τις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου 2017
Ορισμός Κ.Ε.Ε. για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ορισμός Κ.Ε.Ε. για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Πρόεδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής
Μετεγγραφές φοιτητών ακαδ. έτους 2017-2018
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2016-2017
Τροποποίηση-συμπλήρωση απόφασης προκήρυξης εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα στη Σ.Δ.Ο.
1η Συνεδρίαση Κοσμητείας ΣΔΟ
Ανασυγκρότηση Κοσμητείας
Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα της Σ.Δ.Ο.
Εγγραφές επιτυχόντων σε Α.Ε.Ι.
Βάσεις 2017
5η Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.
Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2017-2018
Νέος Οδηγός Πρακτικής Άσκησης
Εκλογή εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σ.Δ.Ο.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr