Εμφάνιση #
Τίτλος
Εκλογή εκπροσώπου φοιτητών στη Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.
Yποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών της HELMERA
YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ) ΑΠΌ ΤΟ ΙΚΥ
Eνημέρωση προπτυχιακών φοιτητών μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας UNIWAY σε περιβάλλον ANDROID και iOS
Τροποποίηση 2ης/2017 συνεδρίασης Διεύθυνσης ΣΔΟ
2η/2017 Συνεδρίαση της Διεύθυνσης Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων ΑΕΙ-Μητρώα εσωτερικών-εξωτερικών μελών
Ανακοίνωση υποτροφιών για σπουδές (Τουρκία-Ινδία-Ινδονησία)
1η/2017 Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σχολής
Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δήμου Βύρωνα
Συμπλήρωση στατιστικού δελτίου εισακτέων σπουδαστών κατά το ακαδ. έτος 2015-2016
6η/2016 Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σχολής
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ανάθεση διδακτικού έργου στα μόνιμα μέλη Ε.Π. των τμημάτων της Σ.Δ.Ο.
Πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων σπουδαστών για δωρεάν σίτιση ακαδ. έτους 2016-2017
Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σχολής
Παρατείνεται έως τις 20 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για τις μετεγγραφές
Μετεγγραφές ακαδ. έτους 2016-2017-Εγκύκλιος
Συνεδρίαση μελών Ε.Π. Σχολής για ανάδειξη εκπ/που στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών
Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών στα ΑΕΙ

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr