Εμφάνιση #
Τίτλος
Υποτροφίες χωρών αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους
Εισακτέοι για το ακαδ. έτος 2016-2017 ανά Ίδρυμα και Τμήμα ΑΕΙ
Εγκύκλιος Νέου Μισθολογίου
Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης ΣΔΟ
Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Διεύθυνσης ΣΔΟ
Πράξη συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης
Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή Σ.Δ.Ο.
Συγκρότηση Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.
Εγκύκλιος για μετεγγραφές ακαδ. έτους 2015-2016
Υπουργικές Αποφάσεις Μετεγγραφών
Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Διαπίστωση εκλεγέντος Προέδρου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρόκληση 8ης Συνεδρίασης Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.
Εκλογή εκπροσώπου φοιτητών στη Διεύθυνση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Ανακήρυξη υποψηφίων, συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής-Εξέλιξης για μια θέση Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκλογή εκπροσώπου μέλους ΕΤΕΠ στη Γ.Σ. της Σ.Δ.Ο.
Ημερολόγιο διδακτικού έτους 2015-2016
Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών σίτισης παλαιών εξαμήνων

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr