Καλώς Ήρθατε
στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

  • slide1
  • slide8
  • slide6
  • slide2
  • slide7
  • slide4
  • slide3
  • slide5

Ιστορικό Σχολής

H Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, με το Π.Δ. 147/1998 (ΦΕΚ 113/26-5-1998 τ. Α΄) και αποτελούνταν αρχικά από τα Τμήματα: α) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης στην Άρτα β) Λογιστικής στην Πρέβεζα και γ) Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα. Στη συνέχεια το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 προστέθηκαν στη Σχολή με το Π.Δ. 200/1999 (ΦΕΚ 179/6-9-1999 τ. Α΄) τα Τμήματα: α) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και Εμπόριο στην Ηγουμενίτσα και β) Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών στην Πρέβεζα.

Περισσότερα

Οργάνωση - Διοίκηση

Όργανα Διοίκησης της Σχολής: Η Διευθύντρια ή ο Διευθυντής, η Διεύθυνση, η Γενική Συνέλευση...

Περισσότερα

Ανθρώπινο Δυναμικό

Μέλη Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π των Τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Περισσότερα

Νομοθεσία

Νόμοι, Π.Δ., Υπουργικές Αποφάσεις Εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων...

Περισσότερα

Έντυπα

Αίτηση διακοπής φοίτησης, Υπεύθυνη Δήλωση, Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση...

Περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
link-tei

Εγγραφή στο newsletter