Εμφάνιση #
Τίτλος
Κατάργηση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Μετεγγραφές ακαδ. έτους 2018-2019
Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου
5η Συνεδρίαση Κοσμητείας
Ανάκληση απόφασης
Πρόσκληση 4ης/2018 συνεδρίασης Κοσμητείας
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2017-2018
Συγκρότηση εισηγητικών επιτροπών για ένταξη μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
Kρατικές Υποτροφίες Κίνας
Δωρεάν άδεια Microsoft Office 365 στα μέλη του ΤΕΙ Ηπείρου
Μετεγγραφές αδελφών που σπουδάζουν 2017-2018
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, για το ακαδ. έτος 2018-2019
Συνεδρίαση Κοσμητείας (3η/2018)
Τροποποίηση συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
Συνεδρίαση Κοσμητείας (2η/2018)
Ημερίδα με θέμα "Εξωστρέφεια και Επιχειρείν"
Συνεδρίαση Κοσμητείας (1η/2018)
Ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΤΕΙ Ηπείρου
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Ματαίωση εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σ.Δ.Ο.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr