Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Ε-Ε για την πλήρωση θέσης Ε.Π. στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

on .

Πατήστε εδώ

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr