Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σχολής

on .

Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σχολής στις 26 Οκτωβρίου 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α.1.  Έγκριση ανάθεσης διδακτικού έργου στα μόνιμα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017, (εισηγητής ο κ. Διακομιχάλης Μ.).

Α.2.  Έγκριση ανάθεσης διδακτικού έργου στα μόνιμα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017, (εισηγητής ο κ. Γκόγκας Θ.).

Β.1.  Πρόταση ανάθεσης διδακτικού έργου σε μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017, (εισηγητής ο κ. Διακομιχάλης Μ.).

Β.2. Πρόταση ανάθεσης διδακτικού έργου σε μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017, (εισηγητής ο κ. Γκόγκας Θ.).

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr