Πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων σπουδαστών για δωρεάν σίτιση ακαδ. έτους 2016-2017

on .

Πατήστε εδώ για τους πίνακες, εδώ για το έντυπο της ένστασης και εδώ για την αίτηση θεραπείας.

 

Οι σπουδαστές/σπουδάστριες που έχουν απορριφθεί διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή μέχρι 9/11/2016, ημέρα Τετάρτη.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr