ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

on .

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πρακτικό 4/10-11-2016

Η έγκριση των πινάκων θα ολοκληρωθεί με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr