6η/2016 Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σχολής

on .

6η Συνεδρίαση της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στην Ηγουμενίτσα, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση αναθέσεων μαθήματος Μεθοδολογίας Έρευνας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr