1η/2017 Συνεδρίαση Διεύθυνσης Σχολής

on .

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Καλούνται τα μέλη της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου, να παρευρεθούν στην 1η/2017 Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 25-1-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στην Ηγουμενίτσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση του Καθηγητή, Γρηγορίου Γκίκα, μέλους Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, για χορήγηση επιστημονικής άδειας.
  2. Αίτηση της Καθ. Εφαρμογών, Παρασκευής Παππά, μέλους Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, για χορήγηση ειδικής επιστημονικής άδειας.

Χρέη Γραμματέα της συνεδρίασης θα ασκήσει ο Παπαγεωργίου Φώτιος, Προϊστάμενος Γραμματείας της Σχολής, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ/Διοικητικού-Λογιστικού.

Τα μέλη της Διεύθυνσης της Σχολής μπορούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης όπως προβλέπεται στην με αριθ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24-2-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 433/τ. Β΄/17-3-2011).

 

Η Διευθύντρια της Σχολής

Γεωργία Φουτσιτζή, Καθηγήτρια

 

                                                                      

 
 

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr