Τροποποίηση 2ης/2017 συνεδρίασης Διεύθυνσης ΣΔΟ

on .

Η προγραμματισμένη συνεδρίαση για τις 9 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί, στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, στην Άρτα, στο γραφείο του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου, με συμμετοχή του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου και φυσική παρουσία των μελών της Διεύθυνσης της Σ.Δ.Ο.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr