Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

on .

Συγκρότηση Κοσμητείας  εδώ

Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης  εδώ

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr