Συνεδρίαση Κοσμητείας (2η/2018)

on .

2η /2018 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,  στις 8 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας στην Ηγουμενίτσα, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση του κ. Διακομιχάλη Μιχαήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, για χορήγηση επιστημονικής άδειας.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr