Συνεδρίαση Κοσμητείας (3η/2018)

on .

3η /2018 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας στην Ηγουμενίτσα, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικαιροποίηση Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr