Διάρκεια εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων ακαδ. έτους 2014-2015

on .

Ανοίξτε το αρχείο εδώ

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr