Διακοπή φοίτησης-Επανεγγραφές

on .

Οι αποφάσεις επανεγγραφών και οι διαπιστωτικές πράξεις διακοπής σπουδών από το Σεπτέμβριο 2014 είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Σχολής στη διαδρομή: Διοίκηση-Πράξεις Αποφάσεις Διευθύντριας

 

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr