Αιτήσεις θεραπείας για απορριπτέους δωρεάν σίτισης

on .

Οι φοιτητές που  είναι στον πίνακα απορριπτέων, λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, για το δικαίωμα  δωρεάν σίτισης,  έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα να καταθέσουν αίτηση θεραπείας με τα δικαιολογητικά που λείπουν από την αρχική αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους από την Επιτροπή Σίτισης.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr