Γραμματεία Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Προϊστάμενος Γραμματείας: Παπαγεωργίου Φώτιος ΤΕ/Διοικητικού-Λογιστικού

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2665049851

Φάξ Γραμματείας: 2665049883

Ταχ. Διεύθυνση: Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Yπεύθυνος Σπουδαστικής Μέριμνας: Kάτσιος Αθανάσιος ΔΕ/Διοικητικού Λογιστικού

Τηλέφωνο Σπουδαστικής Μέριμνας: 2665049900

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr