Ιστορικό Σχολής

H Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, με το Π.Δ. 147/1998 (ΦΕΚ 113/26-5-1998 τ. Α΄) και αποτελούνταν αρχικά από τα Τμήματα: α) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης στην Άρτα β) Λογιστικής στην Πρέβεζα και γ) Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα. Στη συνέχεια το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 προστέθηκαν στη Σχολή με το Π.Δ. 200/1999 (ΦΕΚ 179/6-9-1999 τ. Α΄) τα Τμήματα: α) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και Εμπόριο στην Ηγουμενίτσα και β) Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών στην Πρέβεζα.
Μετά την εφαρμογή του σχεδίου  «ΑΘΗΝΑ» και συγκεκριμένα με το Π.Δ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/3-6-2013) η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας έχει ως έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας, ανασυγκροτείται και αποτελείται πλέον από δύο Τμήματα:
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,  με έδρα την Ηγουμενίτσα  και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
β) Διοίκηση Επιχειρήσεων η οποία θα έχει κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων
β.β) Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία

2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Πρέβεζα

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr